Ustawa o zawodach med.- epilog z żółtym światłem

OSTRZEGAWCZYM

O samym projekcie i zagrożeniach z nim związanych pisałem szeroko w marcu br

Dziś jest już po pracach parlamentarnych, ustawa podpisana jest przez Prezydenta, ale jeszcze nieopublikowana w Dzienniku Ustaw. [25.09.2023- Dziennik Ustaw]

Poniżej wstęp ,a pod wstępem link do całości opracowania. Sytuacja mało optymistyczna nie z uwagi może na rysująca się w najbliższych latach jakąś znaczącą konkurencję, ale z uwagi na niepodejmowanie przez nasze środowisko adekwatnych do wyzwań działań na forum Parlamentu. Przegrać głosowanie zawsze można (osobiście znam smak takich porażek) . Ale dostać złą ustawę bez walki- jeszcze gorzej chyba.

A więc:

  1. Nie wydaje się, żeby samodzielna działalność higienistek stm miała w najbliższych latach stać się znaczącą konkurencją dla gabinetów lekarskich. Ważne jednak, że po raz pierwszy świadczenia stm w jakiejś części wychodzą poza działalność leczniczą [!]
  2. Ważne też są względy ładu korporacyjnego. Oraz wizerunku korporacji, której nagle można narzucić niekorzystne rozwiazanie bez jej należytej na to reakcji.
  3. Przy zwiększonej aktywności i aspiracjach zawodów pomocniczych, za kilka lat może do głosu dojść pokusa po stronie władz uproszczenia systemu poprzez dodatkowe uprawnienia dla tych zawodów , lub „samodzielnego” poszerzania sobie tych uprawnień przez te zawody.
  4. Pamietajmy, że z ustawy wykreślono techników dentystycznych. Ich zawód będzie przedmiotem odrębnej regulacji i bez natychmiastowej zmiany postawy obecnej NRL wobec tego problemu , przyszła ustawa o technikach może przybrać nieoczekiwany kształt.
  5. Najbliższym testem będzie procedowanie nad rozporządzeniem doprecyzowującym zakres czynności zawodowych asystentek i higienistek stomatologicznych.

LINK DO CAŁOŚCI ARTYKUŁU