Pytania o nowy system wyborów izbowych

…A PYTAŃ JEST WIELE

o reformie systemu wyborczego mówi się od lat. Przełomem było wprowadzenie wyborów korespondencyjnych. Teraz NRL przymierza się do wyborów online. Warto jednak pamiętać, że ustanawianie zasad wyborczych w izbach lekarskich jest wyłączną kompetencją Krajowego Zjazdu Lekarzy, a ten zbierze się w maju 2024r.

Pytania te mógłbym zadać na forum internetowym Krajowego Zjazdu, którego jestem członkiem. Mógłbym, gdyby nowe kierownictwo NRL już rok temu bezprawnie w sumie nie zablokowało działania tego forum. A więc:

kliknięcie na pytanie aktywuje funkcję „zwiń/rozwiń”

Pytanie 1. Na jakiej podstawie Naczelna Rada Lekarska przekazała blisko pół miliona zł na stworzenie sytemu elektronicznego do wyborów online, skoro w obecnie obowiązującej ordynacji wyborczej do izb taki rodzaj wyborów nie funkcjonuje?

W dniu 2.06.2023 NRL podjęła uchwałę (której nie ma w spisie na www [?]) Uchwała upoważnia kierownictwo do podpisania umowy. Osobną uchwałą Prezydium zamówiło jeszcze system uwierzytelniania, co zdaje się nadbije rachunek całkowity do minimum pół miliona

Krajowy Zjazd ma się zająć reformą wyborów w maju 2024r. Co będzie, jeśli z jakichkolwiek względów uchwała albo nie zostanie podjęta, albo nie będzie zawierała zmiany, dla której tę inwestycję podjęto? Pół miliona w błoto?

Teraz, wyobraźmy sobie presję , jaka ciążyć będzie na dyskusji w tej sprawie. „Pieniądze wydane Koleżanki i Koledzy, No dajcie spokój głosujmy…” – powtórka manewru z ostatniego Zjazdu Krajowego, gdzie zmieniono racjonalny podział składki pomiędzy okręgowe izby a Naczelną Izbę.

Pytanie 2. Na jakiej podstawie prace nad specyfikacją systemu wyborów online prowadziła Krajowa Komisja Wyborcza ?

W uchwale 2/23 z maja 2023r [też nie ma jej w urzędowym spisie] KKW powołuje się na Apel KZL z 14 maja 2022r.

Rzecz w tym, że:

1/ apel nie jest aktem normatywnym,

2/nie wiadomo nawet na który apel (uchwała nie podaje numeru apelu). Zapytałem NIL o ten „drobiazg” – brak odpowiedzi od połowy lipca.

Pytanie 3. Dlaczego w specyfikacji systemu informatycznego wyborów  online znalazła się funkcja uznania drugiego głosu złożonego przez lekarza, jeśli drugim głosem jest głos online i zasada prymatu głosu online, nad oddanym nawet wcześniej głosem listownym ?

W specyfikacji , będącej załącznikiem do uchwały KKW i jednocześnie załącznikiem do podjętej później przez NRL uchwały zawarte jest dość kuriozalne założenie , że „w przypadku oddania głosu korespondencyjnego i online, pierwszeństwo ma głos online”

Jaki powód może mieć lekarz/lekarz dentysta, aby zmienić swój głos? Standardem wszelkich głosowań jest to, że nie wydaje się podwójnych kart, a więc nie umożliwia sie podwójnego głosowania, a w trybie wskazania kandydatów poprzez zakreślenie glos oddany poza limitem unieważnia całą kartę wyborczą. Taka procedura będzie wyjątkowo nietransparentna, rodząca możliwości nadużyć .

Zapytany o to twórca specyfikacji (dr Piotr Kalkowski) odpowiada arogancko, nie na temat i w sposób nielicujący z regułami dyskusji pomiędzy lekarzami. (Odsyłam do dyskusji na liście ORL w Poznaniu)

Pytanie 4. Kto jest rzeczywistym twórcą specyfikacji?

Specyfikacja, jako załącznik uchwały KKW sygnowana jest przez lek.Piotra Kalkowskiego, pełnomocnika NRL. Dr Kalkowski z pewnością ma dużą wiedzę nt. narzędzi informatycznych, ale -z całym szacunkiem- nie ma formalnego wykształcenia informatycznego. Dokument tej wagi powinna sygnować duża firma informatyczna, która w razie czego poniesie za ten dokument odpowiedzialność.

Andrzej Cisło, 3 września 2023r.