Wycena więźniem rozporządzenia ?

Redakcja Infoedent24.pl zamieściła we wpisie z dnia 8 lipca wypowiedź Sekretarza Stanu w MZ , dr Waldemara Kraski , dotyczącą trybu wprowadzania nowej wyceny w kontraktach stomatologicznych.

Zacytowana przez Infodent wypowiedź  jest oficjalną odpowiedzią MZ na interpelację posła Kazimierza Matusznego (PiS). Jako, że interpelujący jest posłem obozu rządowego , mniemać można , że informacja jest bardziej pełna i nie zawiera często stawianej w takiej korespondencji „zasłony dymnej”.

Skoro jednak czynimy domniemanie, że odpowiedź jest wyjątkowo rzetelna, niepokoić musi konstrukcja jednego z akapitów.

Pisze minister Kraska:

Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego powinien więc być na dniach opublikowany – w celu przedstawienia uwag. Nastąpi to jednak po opublikowaniu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego, zmieniającego zakres stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

Powyższe oznacza, że najpierw musi nastąpić ogłoszenie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Potem dopiero , dysponując nowym świadczeniem w postaci świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego, NFZ ogłosi projekt Zarządzenia Prezesa NFZ dot.leczenia stomatologicznego.

Pozwolę sobie zauważyć , że w tym projekcie nie ma od samego początku nic, co byłoby kontrowersyjne. Prace nad tym rozporządzeniem trwają od lutego br. NIL poparła ten projekt. Zakłada on w gruncie rzeczy tylko likwidację amalgamatu, jako materiału dopuszczonego do stosowania przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych i pozycję „cement glasjonomerowy” zamienia na:

„4) cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości;
5) cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą;”

, oraz wprowadza świadczenie usunięcia wypełnienia amalgamatowego z określeniem jako warunku udzielania świadczenia -posiadanie separatora.

Zapowiedź podpisania „na dniach” tego rozporządzenia padła z ust min.Macieja Miłkowskiego zarówno na spotkaniu z delegacją NRL w dniu 13 maja, jak i 24 maja br. Coś najwyraźniej wstrzymuje cały proces. Projektowana zmiana koszyka w żaden sposób nie wpływa przecież na realizację wyceny z chirurgii i periodontologii.

NFZ ma ustawowe 4 miesiące na implementowanie wycen AOTMiT. Z materiału opublikowanego przez Infodent wiemy, że decyzja przekazująca wycenę Agencji została wysłana z MZ do NFZ 17 maja.

Czy zatem NFZ ma czas do 17 września?

Otóż nie– nie ma. Pamiętać trzeba , że prace AOTMiT (co podnosiła NRL w momencie ich rozpoczęcia) nie odbywały się w trybie typowej wyceny, a w trybie opiniowania zleconego przez Ministra (różnica w podstawie prawnej, ale dość istotna dla przebiegu samego procesu wyceny). Ten tryb był nam nie na rękę, gdyż pozbawiał nas (samorząd) prawa do pewnych formalnych ruchów (kwestionowanie Raportu, wypowiadanie się wobec Rady Przejrzystości, itp.). Samorząd poprzedniej kadencji poradził sobie z tym najwyraźniej. Różnica w wycenie AOTMiT datowanej na listopad 2021r, a tej ostatecznie podpisanej– jest kolosalna. 

Skoro więc :

  • NFZ nie może zwlekać 4 miesiące 
  • na spotkaniach w dniach 13 i 24 maja min.Miłkowski potwierdził, że NFZ dostał polecenie wprowadzenia wyceny od czerwca 2022, ale ponieważ NFZ stwierdził , że nie podoła takiemu terminowi, ustalono pomiędzy MZ a NFZ wprowadzenie tej wyceny od lipca’22,

to brak podpisu Ministra pod rozporządzeniem, którego nikt nie kontestuje i warunkowanie wprowadzenia wyceny od tego właśnie posunięcia jawić się może jako dość niebezpieczna dla nas gra. 

Czy NFZ może wprowadzić wyższą wycenę z wsteczną datą od 1 lipca? Zapewne może. Faktem jest, że w tej chwili rozliczamy świadczenia odrębnie (ekstrakcja sposobności i znieczulenie osobno) , a w wycenie mamy pakiety (zabieg+znieczulenie). To można jednak w prosty sposób odfiltrować, w ostateczności można złożyć raport korygujący.

Gorzej, że nie mamy żadnej informacji o tym, że NRL rozmawia z NFZ nt.szczegółów wprowadzenia tej wyceny. A w zasadzie mamy , dość niepokojącą, przekazaną nam przed wiceprezesa Pawła Baruchę w dniu , po której to wypowiedzi zlikwidowano listę dyskusyjną dla delegatów  -stomatologów. Z uwagi na dobro sprawy i naszej korporacji -nie przytoczę jej.

Jak pisałem , Izba Naczelna zlikwidowała wszystkie kanały komunikacji delegatów. Co nam zostaje? Apelowanie na forach społecznościowych ? List w butelce „do wszystkich okrętów na morzu”? 

Prezes Paweł Barucha uczestniczył na mój wniosek w spotkaniu online z MZ w dniu 24 maja br więc nowa NRL dysponuje pełnią wiedzy i dokumentacji w sprawie.

Zdecydowanie, jest nad czym dyskutować z NFZ i to niezwłocznie. Jeśli bowiem musi wejść w życie koszyk ze zmodyfikowanymi wypełnieniami glasjonomerowymi, musi nastąpić ich nowa wycena. Jest ona opracowana przez AOTMiT (prezentowałem jej skrót w komunikacie KS NRL z 14 maja).

Nowe władze NRL są tez świadome, że w stosunku do zmiany wyceny wypełnień, na spotkaniu w dniu 24 maja MZ objawiło nagle niesygnalizowany wcześniej sceptycyzm. Więc tym bardziej, zaprezentowana przez min.Kraskę formuła „najpierw koszyk, potem wycena chirurgii” zmusza do niezwłocznych negocjacji zarówno w sprawie chirurgii stm, jak i w sprawie wyceny wypełnień. Mamy galopującą inflację i należy nam się informacja o stanie rozmów.