Uwagi do projektu zarządzenia NFZ

Jak informowałem we wpisie z 21 października br, Fundusz, realizując zalecenie Ministra Zdrowia implementacji Opracowań AOTMiT:

 1. „Chirurgia stomatologiczna i periodontologia – wycena pakietów świadczeń” (Opracowanie nr: WT.5403.33.2021),
 2. „Wycena wymiany wypełnienia amalgamatowego w zębie stałym lub mlecznym”
  z dnia 30.11.2021 r. (Opracowanie nr: WT 5403.22.2021) 

opublikował Projekt zarządzenia Prezesa NFZ. Całkiem nowe Zarządzenie, zastępujące w całości dotychczasowe (47/2018/DSOZ).

Rzeczą naturalną jest spisanie uwag do kontrowersyjnych fragmentów Projektu. Szczególnym tytułem w moim wypadku jest zbieg 2 okoliczności:

 • jako szef KS NRL i wiceprezes NRL w okresie, w którym trwały prace nad obydwoma Opracowaniami AOTMiT byłem jakby „najbliżej” tego, co się w trakcie tych prac działo (spotkania z Agencją i z Podsekretarzem w Ministerstwie Zdrowia, Panem Maciejem Miłkowskim),
 • jako osoba będąca obecnie poza składem Komisji Stomatologicznej NRL nie mam innej drogi wpłynięcia na dalsze losy tego projektu Zarządzenia.

UWAGI DO PROJEKTU

wersja poprawiona w pkt II.3

Z całego, wyżej zaprezentowanego wystąpienia, najważniejszymi wnioskami są następujące tezy:

 • Projekt powstał bez udziału NRL. Zabiegałem od maja br. ,aby do takich wspólnych uzgodnień nowej NRL i NFZ doszło. Niestety, bezskutecznie. Teraz goni nas czas, a negocjacje wydają się cały czas niezbędne.
 • Pakiety określone w załączniku 1c, co do wartości punktowej wycenione są na poziomie zgodnym z postanowieniami Raportu z badania, o którym mowa w pkt I 1)  .
 • Za niejasne należy uznać zdefiniowanie w zał.1d pakietów ST01 i ST02. Wg Raportu AOTMiT ekstrakcje „niechirurgiczne” nie zawierały „szycia” i powinno być jasno przewidziane że są możliwe (być może odrębnym współczynnikiem) do rozliczenia jako uzupełniający pakiet .
 • Całkowicie dysfunkcyjne natomiast jest uniemożliwienie rozliczenia jednocześnie badań kontrolnych i świadczeń jednostkowych (np. zachowawczych) – tego też w żadnym punkcie nie zakładał Raport AOTMiT.
 • Współczynnik 1,06 dla wypełnień, które związane są z usunięciem wypełnienia amalagamatowego w żadnym razie nie może stanowić rekompensaty inwestycji w separator amalgamatu.
 • Do zakresu regulacji przedstawionego projektu zarządzenia powinna być włączona wycena wypełnień, zawarta w Opracowaniu AOTMiT.

„Uwagi do projektu” , aby znalazły swą szczęśliwą drogę do NRL przekazuję w dniu dzisiejszym :

 • Agnieszce Nowak-Surdyce -szefowej Zespołu Roboczego KS NRL,
 • Jackowi Zabielskiemu -szefowi KS ORL mojej macierzystej Okręgowej Izby w Poznaniu,
 • Robertowi Stępniowi – członkowi Naczelnej Rady Lekarskiej.