Uwagi do projektu NFZ -finansowanie

We wpisie z 25 października zamieściłem uwagi, wynikające głównie z porównania tego, co jest w Raporcie (Opracowaniu) z badania AOTMiT , a tego co jest w projekcie Zarządzenia.

  • Postawiłem tezę, że wielkości z Opracowania AOTMiT zostały przeniesione do tabeli w zał 1c poprawnie i poprawnie przeliczone ze złotych na punkty. I to się zgadza.
  • Analizując nowe poziomy wycen zauważyć można , że wyceny świadczeń specjalistów chirurgów i periodontologów notują mniejsze wzrosty wobec dzisiejszych stawek , a sytuację tę może pogłębić konieczne często łączenie procedur (co skutkuje zastosowaniem przelicznika 0,8 lub 0,7. Powodem tego są dane, jakie zebrała Agencja podczas badania. Na wycenie świadczeń specjalistycznych zaważyły dane o wynagrodzeniu godzinowym specjalistów chirurgów. Wyjściem jest chyba rezygnacja w przypadku kontraktów specjalistycznych ze stosowania korekt 0,8 o 0,7 w przypadku pakietów łączonych.
  • Projekt , pomimo, że wymienia w par.17 ust.6 świadczenia udzielane w znieczuleniu ogólnym, jako podlegające pakietom, nie do końca jest konsekwentny, gdyż w opisie procedur ST01 (znieczulenia) , jako obowiązkowe wskazuje znieczulenia : powierzchniowe, nasiękowe i przewodowe. Nie wymienia znieczulenia ogólnego, ale to starczy uzupełnić jednym objaśnieniem.

J E D N A K Ż E :

Na szczególną uwagę zasługuje projektowany przepis par.17 ust.6 tekstu Zarządzenia, który przewiduje, że na sfinansowanie świadczeń zawartych w pakietach określa się w umowie odrębne kwoty.

Jak można się tylko domyślać, Fundusz chce tym samym „uprawdopodobnić” , że reforma „pakietowa” będzie dla niego skończonym , przewidywalnym kosztem. Nie dowiemy się rzeczywistych intencji zamieszczenia tego przepisu, gdyż w Uzasadnieniu nic o tym nie wspomniano.

To kolejna propozycja utrudniająca właściwe „zarządzanie” kontraktem.

takie rozwiązanie zastosowane wobec świadczeń , które na ogół trzeba szybko udzielić, może spowodować, że zabraknie na ich udzielenie limitu.

Jak zabezpieczyć dostępność i jednocześnie większy przychód placówek?

Przy wzrastającym budżecie mamy 2 rozwiązania:

  • podniesienie cen punktu;
  • podniesienie pensum etatu przeliczeniowego

Pierwsze rozwiązanie może okazać się nieodzowne, jeśli nie zostaną podniesione wyceny części zachowawczej, lub zrealizowany będzie zapowiadany w par.13 pkt8) brak możliwości rozliczenia jednocześnie badań i świadczeń jednostkowych.

Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie przyjmą Oddziały, granica pensum wyznaczona jest w Zarządzeniu, więc dobrze byłoby ja „uelastycznić” w górę.

Dobrze byłoby też , aby każdy Oddział dysponował taką kwotą na Stomatologię, jaka należy mu się z tytułu udziału populacji województwa w ogólnej populacji Kraju. Jak widać na niżej zamieszczonym slajdzie- jest z tym różnie.

Niektóre Oddziały mają -jak się okazuje – budżet na stomatologię daleko odbiegający od owego spodziewanego udziału.

Dyrektorzy Oddziałów mają pewna swobodę w realizacji planu i swoje sposoby na jego modyfikowanie, ale trudno jest odmienić los kontraktów, jeśli zaplanowało się np 20% mniej pieniędzy, niżby to wynikało ze wskaźników populacyjnych.