Od kiedy nowa wycena świadczeń z chirurgii i periodontologii?

Zgodnie z informacjami, jakie delegacja NIL otrzymała na spotkaniu z Ministrem Maciejem Miłkowskim w dniu 24 maja 2022r, NFZ ma wdrożyć wycenę AOTMiT w tym zakresie do dnia 1 lipca 2022r.


—————————————————————————

aktualizacja 27.05.2022

Niezwłocznie , w dniu 27 maja wystąpiłem do Prezesa NRL dr Łukasza Jankowskiego o to, aby nie czekając na ukonstytuowanie się Prezydium już wystąpił o spotkanie z NFZ celem doprecyzowania szczegółów ”przełożenia” ustaleń z tej wyceny na postanowienia Zarządzenia Prezesa NFZ, które zapewne Fundusz musi wydać. o szczegółach listu i zakresie niezbędnych ustaleń poinformowałem Komisję Stomatologiczną NRL.

Andrzej Cisło