Jak wygląda wycena AOTMiT

CHIRURGIA I PERIODONTOLOGIA

Prezentowane dokumenty są wyciągami z oficjalnych dokumentów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pełna wersja tych dokumentów jest oczywiście w dyspozycji NRL, wraz z kopią całej korespondencji. Przedstawiam je w związku z licznymi zapytaniami, o jakich poziomach cenowych spodziewanej 1.07.2022r wyceny jest mowa.

Wycena procedur chirurgiczno-periodontologicznych ma długą historię, sięgającą niemalże lipca 2020r. W toku długich negocjacji, doszło do wydania przez Ministra Zdrowia zlecenia dla Agencji, aby ta dokonała wyceny tych świadczeń. W badaniu wzięły udział duże podmioty, w liczbie ok 70 i praktyki lekarskie , w liczbie 28. Pierwotny Raport Agencji, jaki powstał w końcu 2021r. opiewał na wyceny tylko nieznacznie różniące sie od wycen obowiązującego dotąd katalogu. Wobec tego, Naczelna Rada Lekarska, w dniu 28 stycznia 2022r. wydała Stanowisko, poddające krytycznej analizie ustalenia AOTMiT. Rozpoczęła się więc druga seria rozmów z Agencją.

Zapowiedzią znacząco różnych (wyższych) poziomów cenowych w stosunku do pierwotnej wersji Raportu był przebieg spotkania online AOTMiT-NRL , jakie na wniosek Agencji zostało zwołane w dniu 4 marca 2022r.

Wyliczenia przedstawione przez AOTMiT w dniu 4 marca 2022

Na marginesie należy dodać, że prezentowana w kol.1 „Wycena NRL” opiera się (wg Raportu) o jakieś propozycje , jakie Izba złożyła w lutym 2021 r. NRL nie prostowała tego, nie ma to żadnego większego znaczenia z uwagi na znaczny upływ czasu od 02.2021 , jaki na to, ze to AOTMiT ma wycenić, a nie NRL (nie było wówczas jeszcze danych z badania podmiotów)

TABELA w PDF

W efekcie, powstał Aneks do Opracowania „Chirurgia stomatologiczna i periodontologia – wycena pakietów świadczeń nr WT.5403.33.2021”

Aneks-Zestawienie Wariantów

Aneks- Sumowanie pakietów

1/ uwaga poczyniona w Aneksie nt częstości sytuacji wymagającej sumowania świadczeń

fot.1

fot.2

2/ Udział „kosztów wspólnych” pakietów . Niski udział kosztów wspólnych oznacza, że sprawozdając np. drugą ekstrakcję, powinniśmy mieć zapłatę za drugi pakiet pomniejszoną tylko o ten współczynnik.

załącznik PDF

Aneks- wpływ wyceny na budżet płatnika