Jak to z tym pakietowaniem było

kontrowersje nt. pakietowania świadczeń stomatologicznych w wycenie AOTMiT

Zdajmy sobie sprawę z tego, że jeśli ekstrakcja w wycenie podnoszona jest z 32 pkt do 100pkt , to nawet, gdyby nie pakietowano procedur, to i tak z uwagi na zasady wyceny drugą i trzecią ekstrakcję tego samego dnia indeksowano by o współczynnik 0,8 – takie są zasady wyceny w AOTMiT i mają nawet pewne logiczne oparcie.

Kwestionowanie pakietów i przydawanie im cech jakiegoś „grzechu pierworodnego” jest stratą czasu.

Trwa nieustająca dyskusja na portalu społecznościowym Facebook , w grupie założonej dla lekarzy dentystów współpracujących z NFZ. Naturalnym jest, że kolejne wcielenia długo wyczekiwanej wyceny znajdują się w centrum zainteresowania Grupy.

We wpisie z 22 stycznia br. w podpunkcie „popularne mity dotyczące projektu” jako jeden z głównych mitów wymieniłem właśnie kolportowany pogląd, iż w pakietowaniu kryje się podstawowe zło i niebezpieczeństwo. To bałamutna teza, że projekt z 19 stycznia br. jest rażąco niekorzystny i że jest to wynik zastosowania pakietów. Pakiety nie były rzecz jasna pomysłem NRL, ale na szczęście sam pomysł, w toku negocjacji udało się utrzymać w odpowiednich ramach.

Jak to z tymi pakietami było (rozwiń)

Brak jest takiego skutecznego forum, na którym kierujący pracami izby lekarskiej mógłby wyjaśnić wszystkie szczegóły i całość posiadanej przez ciebie wiedzy. Nie ma to nawet większego sensu, bo część wiedzy objęta jest tajemnicą negocjacyjną, w części pisanie otwartym tekstem o niektórych sprawach naruszałoby interes Grupy. Niemniej nie jest tajemnicą, że duża część ekspertów od organizacji ochrony zdrowia coraz głośniej optuje za odejściem od fee for service, czyli płacenia za usługę. Widomym znakiem tego jest stawka kapitacyjna w podstawowej opiece zdrowotnej oraz jednorodne grupy pacjentów w specjalistyce. I nie będzie żadnym zaskoczeniem jeśli powiem, że podczas wielu rozmów jakie prowadziłem słyszałem tę mantrę dotyczącą konieczności jakiegoś zryczałtowania wyceny naszych świadczeń. Oczywiście słusznie nie zgadzamy się z tą manierą- poziom kosztów procedury zależy od jej rodzaju, mamy w koszyku skrajnie pod tym względem zróżnicowane procedury nie sposób tego w pełni „uśrednić”.

Czy w pakietach opracowywanych przez AOTMiT dla STM kryje się niebezpieczeństwo? (rozwiń)

W tych opisanych Raportem AOTMiT- nie. Te pakiety to połączenie procedury zabiegowej z procedurą znieczulenia. Każda procedura ma w wycenie swój oznaczony czas trwania, podczas którego to czasu liczy się do wyceny stawka godzinowa lekarza i asystentki.

Nie wdając się w szczegóły, z wyliczeń wręcz wynika, że oddzielenie ich w wycenie mogłoby dać sumarycznie niższą sumę wyceny. Ponadto, część procedury zabiegowej, jaką jest badanie i ustalenie wskazań i pobranie zgody pacjenta oddzielona jest czasowo od samego wykonania tej procedury właśnie etapem znieczulenia. Jest to więc logiczna całość.

Kwestia umniejszenia drugiego i kolejnego pakietu o 20%.

Na szczęście, zgodnie z propozycją strony izbowej w rozmowach z AOTMiT (pismo z kwietnia 2022) jako pierwszy (100%) pakiet liczony jest pakiet najdroższy. Czy owe 20% to rozbój i grabież? Sam Raport AOTMiT wspomina, jakie koszty przy łączeniu pakietów sa wspólne i podlegają w kolejnych pakietach odliczeniu.

W tych warunkach (koszty odejmowane podane w ramce) 20% umniejszenie mieści się w granicach racjonalności.

Co może być ewentualnie groźnego w pakietach? (rozwiń)

Jakiekolwiek próby „dopisywania” do pakietu dalszych, nieobjętych badaniem kosztowym pakietu elementów. Takie niejasności co do opatrunku chirurgicznego, czy zaopatrzenia szyciem zębodołu ekstrakcji ST01 i ST02 odnajdujemy w propozycji NFZ, ale powiedzmy wyraźnie, że jest to już „twórczość” NFZ, a nie AOTMiT.

Nie inaczej jest w przypadku zakazów łączenia pakietów z badaniem, czy też (w poprzedniej wersji projektu) również ze skalingiem -tego zakazu nie było w Raporcie AOTMiT.

.

Wszystkim „pakietosceptykom” dedykuję pytanie, czy z powodu postawionego przez NFZ warunku połączenia zabiegu ze znieczuleniem po prostu zrezygnowaliby z prac nad nową wyceną…

Pojawia się też sugestia, że „większość obecnego zespołu negocjacyjnego KS NRL nic nie wiedziała o pakietowaniu”

teza totalnie nieprawdziwa, bo …

…istnieje szereg dokumentów mailowych z listy dyskusyjnej KS NRL poprzedniej kadencji, z których wynika, że KS NRL przeprowadzała nad tym schematem wyceny dyskusję. Informowany był również jak najbardziej Zespół Roboczy KS ds kontraktów. Większość obecnego Zespołu pracowała albo w poprzednim, albo wręcz była członkami poprzedniej KS NRL. Prawda jest taka, że hermetyczność zagadnienia skłaniała członków Komisji do pozostawienia tego tematu w gestii Prezydium Komisji i dwójki ekspertów, jakich NRL skierowała do Agencji Taryfikacji do tego badania. Ale za to już kierownictwo poprzedniej KS nie może odpowiadać.

Jak może wyglądać przykładowa kalkulacja połączenia 2 pakietów (przykład z kontraktu chirurgicznego)

Weźmy pod lupę sytuację w gabinecie specjalistycznym , kiedy podczas ekstrakcji dochodzi do wytworzenia połączenia ustno-zatokowego i specjalista chirurg wykonuje niezwłocznie plastykę tego połączenia.

Może się to zdarzyć podczas realizacji albo pakietu:

  • ST02 (ekstrakcja zęba wielokorzeniowego) albo
  • ST03 (ekstrakcja z użyciem wierteł lub dźwigni)

Pierwszym pakietem (100%) będzie pakiet droższy, czyli plastyka. Drugi pakiet (jeden z rodzajów ekstrakcji) będzie skorygowany o współczynnik 80%.

wszystkie wartości w punktach. Chcąc otrzymać wartość w zł należy punkty przemnożyć przez cenę punktu w kontrakcie specjalistycznym

„Strata” wynikająca z korekty drugiego pakietu wyniesie więc od 6-8% . Wycena tej kombinacji w nowej wycenie wzrasta o ok.60%.

Wzrosty w wycenie musimy rzec jasna widzieć w kontekście bardzo zaniżonych wycen dotychczasowych. W styczniu 2022r opublikowałem na stronie NIL zestawienie obrazujące, że stawki za leczenie chirurgiczne (specjalistyczne) są 3 krotnie niższe od stawek za takie same procedury w poradni chirurgii szczękowej w ramach AOS.