Program rozwoju eZdrowia- uwagi do projektu

Rząd skierował do konsultacji publicznych projekt Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027. Zgodnie z zapowiedzią zawartą na stronach rządowych konsultacje zakończyły się w dniu 16 września.
W tej sprawie Prezydium NRL wydało Stanowisko z dnia 16 września 2022r.

Stanowisko słusznie wytyka oparcie finansowania na wielkiej niewiadomej, jaką jest KPO. Podkreśla też obciążenie kadry medycznej pracą , oraz kwestię bezpieczeństwa danych pacjenta. W Stanowisku brakuje mi kontynuacji jasnego przekazu z poprzedniej kadencji , a dotyczącego np. repozytoriów , czy podpisu biometrycznego. Stanowisko PNRL zdaje się też nie zauważać proponowanych poważnych wymogów i obostrzeń, które opisuję w pkt 6 mojego opracowania.

Projekt jest ważnym dokumentem, więc trzeba się nad nim pochylić z dużą precyzją. Przez cały okres poprzedniej (ósmej) Kadencji NRL byłem szefem Zespołu Prezydium NRL ds EDM. Z perspektywy zgłaszanych postulatów, załatwionych często dużych spraw w tej materii, czuję się zarówno upoważniony, jak i na siłach podzielić się paroma obserwacjami.

Przejrzyjmy zatem dokument pod kątem tego, co niesie dla sektora mniejszych podmiotów, ale -jak najbardziej- również pod kątem wpływu na całość Systemu.

Jak rozumieć 64% projektowanych źródeł finansowania w postaci KPO? Czy debatowanie nad pieniędzmi, których nie ma, jest aby rozsądne?

Skąd zapał do stawiania obostrzeń redukcji kontraktów z NFZ przy niewypełnianiu standardu dokumentacji? Czy „propozycja” 2% budżetu pwdl na IT to porada, czy zapowiedź zmian w kontraktach?

Kto w końcu zorganizuje repozytoria?

Co z podpisem biometrycznym? utoniemy w papierach?

Ponieważ jest to bardzo obszerny materiał, za celowe uznałem opracowanie go w formie zwnętrznego dokumentu html.