EDM i cyfryzacja

Będą tu zamieszczane uwagi co do dalszych zamierzeń władz w zakresie rozwiązań z dziedziny e-zdrowia.

Stan prac i wskazówki dla tych, którzy jeszcze nie przeprowadzili w swoich praktykach procesu elektronizacji dokumentacji medycznej dość dobrze opisany jest na stronach NIL:

STRONA GŁÓWNA EDM | KOMPENDIUM