Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027
UWAGIRząd skierował do konsultacji publicznych projekt Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027. Zgodnie z zapowiedzią zawartą na stronach rządowych konsultacje zakończyły się w dniu 16 września.


Andrzej Cisło
19 września 2022r.