Kategoria: Moja Praktyka

O co tyle bólu?

Weszło w życie rozporządzenie ws standardu leczenia bólu. Jego wykonanie może być wyzwaniem dla naszej dokumentacji medycznej...

Świadczenia poza koszykiem

Odżywa dyskusja o pozornie trudnych tematach dopłat, opłat i całej materii poza koszykiem w trakcie czasu zgłoszonego w harmonogramie...

Jak to z tym pakietowaniem było

Kwestionowanie pakietów i przydawanie im cech jakiegoś "grzechu pierworodnego" jest stratą czasu. To nie był pomysł NRL, ale udało się go utrzymać w...

Wycena w NFZ -nowa wersja projektu

Druga wersja projektu jest korzystniejsza od pierwszej , ale niejasności jest cały czas sporo. A cierpliwość gabinetów stomatologicznych wystawiono na ciężką próbę ...