Kategoria: Samorząd

Składka podwojona

Już 1 czerwca br. wieszczyłem, że uchwała Zjazdu może spowodować, że składka wzrośnie bardziej niż trzeba....

Składki- ktoś pamięta o lekarzach emerytach?

Z dokumentów i informacji, jakie napłynęły w sprawie planowanej podwyżki składki członkowskiej mam prawo wnioskować, że znów nikt nie chce się pochylić nad sytuacją...

Art.1 ust.3 KEL- czyn niegodny lekarza

Konstytucja RP zakreśla obszar działania samorządów zawodowych do sfery reprezentacji i sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Z lektury art.2 ustawy o zawodach lek i...

Wyższa składka izbowa w pakiecie

Działalność NIL, jako instytucji działającej w skali ogólnokrajowej, od której chcemy wymagać wpływu na ustawy i rozporządzenia musi być oparta na stabilnym finansowaniu. ......