Kategoria: Aktualności

Program rozwoju eZdrowia- uwagi do projektu

Rząd skierował do konsultacji publicznych projekt Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027. Konsultacje zakończyły się w dniu 16 września....

Nowe brzmienie art.16x ustawy o zawodach

Czy czeka nas w najbliższym czasie procedowanie nad nowym rozporządzeniem specjalizacyjnym? Czy wiemy, jak wykorzystać korzyści z nowej redakcji przepisu?...

Wyższa składka izbowa w pakiecie

Działalność NIL, jako instytucji działającej w skali ogólnokrajowej, od której chcemy wymagać wpływu na ustawy i rozporządzenia musi być oparta na stabilnym finansowaniu. ......