Autor: admin

Program rozwoju eZdrowia- uwagi do projektu

Rząd skierował do konsultacji publicznych projekt Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027. Konsultacje zakończyły się w dniu 16 września....

Składki- ktoś pamięta o lekarzach emerytach?

Z dokumentów i informacji, jakie napłynęły w sprawie planowanej podwyżki składki członkowskiej mam prawo wnioskować, że znów nikt nie chce się pochylić nad sytuacją...

Art.1 ust.3 KEL- czyn niegodny lekarza

Konstytucja RP zakreśla obszar działania samorządów zawodowych do sfery reprezentacji i sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Z lektury art.2 ustawy o zawodach lek i...