Nowe brzmienie art.16x ustawy o zawodach

Czy czeka nas w najbliższym czasie procedowanie nad nowym rozporządzeniem specjalizacyjnym? Czy wiemy, jak wykorzystać korzyści z nowej redakcji przepisu?...

Wycena więźniem rozporządzenia ?

Zaprezentowana przez min.Kraskę formuła "najpierw koszyk, potem wycena chirurgii" zmusza do niezwłocznych negocjacji zarówno w sprawie chirurgii stm, jak i w sprawie wyceny wypełnień. ...

GUS się nas wreszcie doliczył

W konkursie na najbardziej spektakularne wycofanie się z błędu, GUS ma szanse na naprawdę kilkuletnią palmę pierwszeństwa. Przerzucanie się liczbami trwało przynajmniej 3 lata....

Jak wygląda wycena AOTMiT

Wycena Agencji- o jakich poziomach cenowych mówimy? jak mają się do cenników komercyjnych? Słowem, czy jest na co czekać? ...